Faktuelle oplysninger

Antal elever

Opgørelse over antallet af elever på skolen:
Samlet elevtal pr. 17-11-2015:  199 elever

Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Elevtal

 

Gennemsnitlig klassekvotient

Gennemsnitlige klassekvotienter udregnet efter elevgruppe: 
 
  • Indskolingen (0.-2. klasse): 13,0 elever pr. klasse
  • Mellemtrinnet (3.-6. klasse): 13,0 elever pr. klasse
  • Udskolingen (7.-9. klasse): 17,3 elever pr. klasse

  •  

Overgangsfrekvens til anden uddannelse

Oplysninger om afgangselevers overgangsfrekvens til anden uddannelse findes i Undervisningsministeriets database om gennemsigtighed og åbenhed i grundskolen:
 

Antal lærere

Opgørelse over antallet af lærere:
 

  • Antal lærere ansat i lærerstillinger pr. 17-11-2015:  29
  •  
  • Antal skolepædagoger ansat i skolen pr. 17-11-2015: 10

    Yderligere oplysninger om skolens ansatte findes her:  Skolens personale