Profil

Pædagogiske principper

Vision: Skoleforløbet kvalificerer til livet som menneske i en verden, som konstant udvikles.

Undervisningen og samværet på Ranum skole hviler på følgende målsætninger:

  • Skolen skal være et sted præget af engagement, arbejdsglæde, tryghed og gensidig tillid. Omgangsformen er præget af respekten for den enkelte såvel som for fællesskabet.
  • Skoleforløbet funderes i en skolestart hvor tryghed, tolerance og udvikling af sociale færdigheder indgår som en del af et positivt og udviklende læringsmiljø. Undervisningen tager endvidere sigte på at udvikle elevernes kreativitet, fantasi og nysgerrighed, således at eleverne gives mod til at lære.
  • Undervisningen styrker elevernes intellektuelle, følelsesmæssige og sociale udvikling ved at udfordre de mange intelligenser. Herigennem skabes et miljø hvor evnen til at vælge og modet til at handle fremmes.
  • Medindflydelse og medansvar præger skoleforløbet på alle niveauer.
  • Skolen prioriterer sammenhæng og tradition i skoledagen, ugen-, året-, og hele forløbet.
  • Mellemfolkelig forståelse og internationale relationer grundlægges bl.a. gennem skolens samarbejde med andre skoler i Europa og skolens vægtning af "grønne" initiativer. Endvidere ønskes samarbejdet med lokalsamfundet udbygget gennem disse initiativer.
  • Skole/hjem samarbejdet bygger på information, samtale, debat og parternes aktive deltagelse.

 

Skolens indsatsområder

Vesthimmerlands Kommune er deltager i et fire-årigt udviklingsprojekt (LSP). Projektet kører fra 2015-2019.

LSP (Program for læringsledelse) bygger på et gensidigt samarbejde mellem LSP, COK og de tretten kommuner: Billund, Fredericia, Frederikssund, Haderslev, Hedensted, Holbæk, Horsens, Kolding, Nordfyn, Roskilde, Svendborg, Thisted og Vesthimmerland.

LSP har rige erfaringer med at gennemføre forskningsbaseret udvikling af læringsmiljøer og pædagogisk praksis på dagtilbuds- og skoleområdet fra projekter sammen med en række kommuner i Norge og Danmark med særligt fokus på opkvalificering og efteruddannelse af lærere, pædagoger og skoleledere.

COK har rige erfaringer med at facilitere og gennemføre kompetenceudvikling som bidragsyder til nationale indsatser på uddannelsesområdet og som hovedleverandør af organisatorisk, ledelsesmæssig og faglig træning og udvikling for hele den kommunale leverancekæde fra politikere over kommunale ledere og embedsmænd til fagprofessionelle.

De tretten kommuner dækker tilsammen et bredt spektrum af danske kommuner. Kommunerne er indstillet på, at de med deltagelse i Program for læringsledelse arbejder forskningsinformeret og målrettet, og at de kommer til at indgå i et tværkommunalt samarbejde og netværk.

På baggrund af kortlægningsundersøgelse gennemført i efteråret 2015, har ranum Skole valgt følgende fokusområder:

  • Social trivsel, relationer elev-elev og elev-lærer i almen skolen

  • Faglig trivsel i K-klasserne