Skolens personale

photo
Navn: Inge Stubberup
Initialer: IS
Stilling: lærer
Resumé: Jeg er uddannet lærer fra RanumSeminarium i 1983 med dansk og håndarbejde som linjefag. Jeg har arbejdet på Overlade skole frem til skolens lukning og er pr. 1.8. 2016 overflyttet til Ranum skole. Jeg er uddannet læsevejleder. Underviser i 6. Klasse, i 3.-4. Klasse og i specialundervisningen.