Skolens personale

photo
Navn: Inge Fonseca
Initialer: IF
Stilling: lærer
Resumé: Jeg underviser i K-klasserne i dansk, tysk, kristendomskundskab og håndværk og design. Derudover underviser jeg i tysk i almenskolen i 5.- og 6. klasse.