Skolens personale

photo
Navn: Ulla Dahl Hertz
Initialer: UH
Stilling: pædagog
Resumé: Jeg er uddannet socialpædagog fra Ranum statsseminarium i 1991.Jeg har siden da arbejdet indenfor specialområdet med undtagelse af et enkelt år. Jeg har været ansat på Ranum Skole siden marts 2009 og har min daglige gang i k-klasserne.