Skolens personale

photo
Navn: Britt Dalsgaard
Initialer: BD
Stilling: lærer
Resumé: Jeg har været lærer i 23 år, de sidste 8 år i K-klasserne på Ranum Skole. Her har jeg undervist på mellemtrinet og i overbygningen - overvejende i dansk, matematik og håndværk & design. Jeg underviser ligeledes i tysk og tidligere også i engelsk.