Nyhedsarkiv

Ranum Skolebestyrelses beretning.

Skrevet af Anne Kvist Damgaard på vegne af skolebestyrelsen ved Ranum Skole og LBO.
Det er tid at gøre status efter skolesammenlægningen med Overlade Skole for 1½ år siden.
Processen har været hård for mange, - selv om der blev proklameret skolesammenlægning, så har Overlade Skole uden tvivl følt sig nedlagt, - og for Ranum Skole og LBO har det været svært at have rolle som aftagerskole og forsøge at drage omsorg, der blev hørt, som det var ment. For "vi" skulle jo overleve og videre, - Overlade Skole måtte lukke.
Nu er der gået 1½ år og vi synes, det går godt. Vi har fået mange gode ting med i sammenlægningen med Overlade Skole. Både elever, lærere og pædagoger fulgte med, - samt en madordning, som vi er stolte af, og som giver glade børn og voksne.
Trods sammenlægning må vi erkende, at Ranum Skole efterhånden er en lille skole.
Det kræver tilpasninger og skoleledelsen har i samarbejde med alle medarbejdere gjort et stort forarbejde for at finde frem til en ny struktur på vores skole. Og det bliver godt. vi glæder os meget til at starte et nyt skoleår med nyt indhold i gamle rammer.
Den nye struktur indebærer en ændring af opdelingen af elever, - således vil skolen fremadrettet have to afdelinger i almen skolen:
yngste 0.-5. klasse og ældste 6.-9. klasse.
K-klasserne vil fortsat være i klynge B, - det skal der ikke ændres ved.
Traditioner omkring skolefest, emneuger, små og store arrangementer, vil blive tænkt igennem og fornyet i det omfang, det kan gavne fællesskab og engagement.
Det er meget positivt at få så tæt et indblik i det arbejde, der gøres på Ranum Skole. Vi har en meget dygtig og engageret ledelse og et stort og stærkt team af lærere, pædagoger og øvrige ansatte, som vil Ranum Skole og LBO.
Og det virker. Senest har vi set, at prøveresultaterne far de nationale test er bedre end tidligere. Og vi ser også en tilgang af elever, - hen over året har vi modtaget 15-20 nye elever udover asylbørn. (Asylbørnene er ofte hos os i kortere perioder, afhængig af tildeling af asyl).
I vuggestuen og børnehaven har vi fået rigtig gode forhold efter ombygningen sidste år. Der er den plads der skal være, - og fortsat en jævn tilstrømning af børn. De fysiske rammer under samme tag som skolen hjælper til en rigtig god og nem overgang fra børnehave til skole.
Samarbejdet med politikerne i Vesthimmerlands Kommune har det seneste års tid bevæget sig i en meget positiv retning.
Der er ændret på formen af dialog med politikerne, og vi oplever, at vores høringssvar og input i forbindelse med 2022 planen bliver hørt!
Alt i alt giver det motivation til fortsat at arbejde i skolebestyrelsesregi. Vi går en ny periode i møde med en enkelt udskiftning i bestyrelsen efter forårets valg.
Vi glæder os til samarbejdet med alle parter i og omkring Ranum Skole og LBO.



06-07-2018 IØ

Forrige 10